Velika akcija i ODPRODAJA sve do 50 % OFF KLIK ZA POPUSTE * Ograničeno vrijeme.

Nagradne igre – opći uvjeti

Pravila nagradnih igara tvrtke KAIT doo i njoj povezanih robnih marki
Organizator nagradne igre je tvrtka KAIT doo, Žarova cesta 16, 3320 Velenje, sjedište: SI26076896

1. Uvjeti suradnje
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi osim onih koji su zaposleni kod organizatora ove nagradne igre.

2. Kako sudjelovati u nagradnoj igri
Odgovorite na nagradno pitanje, ako je postavljeno, te unesite tražene podatke (ime, e-mail adresa).

3. Dodjela nagrada
Nagrada će biti dodijeljena osobi koja će biti određena računalnim izvlačenjem u prisustvu tročlane komisije. U nagradnoj igri sudjeluju svi točno poslani odgovori koji ispunjavaju uvjete navedene pod točkom 2. i koji pristignu do završetka pojedinačne nagradne igre. Izvlačenje nagrada će se održati prvi radni dan nakon završetka nagradne igre u prostorijama KAIT doo

4. Isplata nagrade u novcu i prijenos nagrade
Zamjena nagrade za novac nije moguća. Prijenos nagrade trećoj osobi nije moguć.

5. Porezi i akontacija poreza na dohodak
Nagrade se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak (ZDoh-2), a nagrada se oporezuje kao drugi dohodak prema navedenom zakonu.

Sukladno članku 108. Zakona o porezu na dohodak akontacija poreza na dohodak ne uračunava se u godišnju osnovicu poreza na dohodak ako vrijednost nagrade ne prelazi 42,00 EUR.
Za nagrade čija ukupna vrijednost prelazi 42,00 EUR, dobitnici su dužni organizatoru nagradne igre dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, porezni broj i e-mail adresu.

U slučaju da je dobitnik nagrade stranac koji nema slovenski porezni broj, mora priložiti osobni dokument iz kojeg se mogu pročitati identifikacijski podaci (ime i prezime, adresa, mjesto prebivališta, država prebivališta, država poreza prebivalište, broj osobnog dokumenta, identifikacijski broj dodijeljen u državi rezidentstva za porezne svrhe).
Inozemni dobitnik koji ima slovenski porezni broj mora priložiti i slovenski porezni broj (čl. 35. Zakona o poreznom postupku (ZDavP-2)).

Dobitnicima nagrada vrijednost nagrade iznad 42,00 eura uračunava se u godišnju poreznu osnovicu za razrez poreza na dohodak. Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, dobici u nagradnoj igri koji prelaze vrijednost od 42,00 EUR oporezuju se po stopi od 25% vrijednosti dobitka uvećanoj za koeficijent poreza po odbitku (1,33333). Obračun i akontaciju poreza na dohodak vrši nagrađeni. Ako je iznos obračunanog predujma poreza na dohodak manji od 20,00 EUR, predujam poreza na dohodak se ne obustavlja i ne uplaćuje, ali se vrijednost dobitka i dalje uračunava u godišnju poreznu osnovicu za razrez poreza na dohodak. Priređivač upozorava dobitnike da postoji mogućnost da zbog primitka nagrade budu stavljeni u viši porezni razred. Porez po odbitku odbija se istovremeno s obračunom drugog dohotka sukladno važećim propisima. Sve ostale porezne obveze snose dobitnici. Na kraju porezne godine organizator nagradne igre obavještava dobitnike i o iznosu primljene nagrade za potrebe prijave poreza na dohodak.

6. Obavijest i dostava nagrada
Prije dodjele nagrada, organizator nagradne igre kontaktira dobitnike s molbom da u roku od 30 dana dostave ostale potrebne osobne podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu. Primatelj će nagradu zatim primiti poštom.

7. Odgovornost
Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost, niti sudjeluje u sporovima oko vlasništva izvučenih nagrada. U skladu s pravilima, organizator će nagradu predati osobi navedenoj na ispunjenom obrascu. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica preuzimanja i korištenja nagrade, na što sudionici izričito pristaju uključivanjem u ovu nagradnu igru. U slučaju okolnosti koje su izvan kontrole organizatora (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru. O tome mora obavijestiti sudionike putem medija. U tom slučaju sudionici ne odgovaraju za nastalu štetu.

8. Pravila nagradne igre
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim pravilima te se obvezuju postupati u skladu s pravilima nagradne igre. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće, ova pravila imaju prednost nad bilo kojom drugom objavom, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.

9. Korištenje osobnih podataka
Dobitnici nagradne igre dopuštaju objavu svojih osobnih podataka (ime i prezime) na web stranici (www.lovingpaw.si), Facebooku (www.facebook.com/lovingpaw.si) i Instagramu (https://www. instagram.com/lovingpaw. si/) strana Malinca. Listu dobitnika vodi tvrtka KAIT doo, Žarova cesta 16, 3320 Velenje. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik nagradne igre dopušta organizatoru prikupljanje, obradu i pohranu dostavljenih osobnih podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1).
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da organizator, kao voditelj baze podataka, vodi, održava i kontrolira zbirku osobnih podataka pojedinaca u skladu s Politikom privatnosti tvrtke KAIT doo i važećim zakonskim propisima koji uređuju zaštita osobnih podataka (ZVOP-1 i Opća uredba EU - GDPR)

10. Otkazivanje sudjelovanja
Sudionik u svakom trenutku može zatražiti otkazivanje sudjelovanja u nagradnoj igri. Uklanjanje sudionik zamoljava pisanim putem na adresu organizatora: KAIT doo, Žarova cesta 16, 3320 Velenje.

11. Rješavanje pritužbi
Sve prigovore i reklamacije rješava organizator nagradne igre. U slučaju osnovanih prigovora, organizator se obvezuje riješiti ih u najkraćem mogućem roku i o tome obavijestiti sudionika.

12. Završne odredbe
Organizator zadržava pravo izmjene pravila ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti. O svim promjenama i novitetima nagradne igre organizator će sudionike obavijestiti objavama na Facebook stranici Loving Paw - Najbolje za štence i mačiće (www.facebook.com/lovingpaw.si) i Instagram profilu (https://www. instagram.com/lovingpaw .si) i na web stranici www.lovingpaw.si.

Upravo dodano na vašu listu želja:
moja lista želja
Upravo ste dodali ovaj proizvod u svoju košaricu: